Hordvik bedehus, Olderkjerret 6, 5108 Hordvik

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1. Joh. 4,10

Aktiviteter for barn: På bedehuset har vi nå Fredagsklubb for barn fra 4. klasse.   

Her er det lek og forskjellige aktiviteter, andakt og kiosksalg.

Vi har behov for nye ledere.

Neste Fredagsklubb blir over nytt år.

 

Vi har også Liv og Leven - sang for de yngste barna. Der også er det behov for nye ledere. 

Har du tips om aktuelle kandidater kan du ta kontakt med noen fra styret.

 

Liv og Leven, tirsdag, 3.5.22 kl 1730

Fredagsklubb, fredag, 20.5.22 kl 1800-2000 fra 4.-6. klasse

Nattcafe, fredag, 6.5.22 kl 2000-2200 - fra 7. klasse

 

 

 

Møter: 

 

Onsdag, 1.6.22 kl 1930   

Møte.

Vi leser sammen Romerbrevet kapittel 16 før vi ber sammen

 

Kristi Himmelfartsdag, 26.5. kl 1700

Vennestemne for Åsane

Kyrkjekrinsen bedehus

tale: Vegard Hetlebakke 

sang: Anita Rørbakken